Brunei Population Chart
Current Brunei Population: 423,196.00
Brunei Population for Dec 2016
Mean: 221,132.70
Median: 212,136.00
Min: 48,001.00 (Dec 1950)
Max: 423,196.00 (Dec 2016)

Brunei total population.

Source: World Bank > Brunei > Brunei Population