Brunei Population Chart
Current Brunei Population: 423,188.00
Brunei Population for Dec 2015
Mean: 245,455.46
Median: 239,365.00
Min: 81,825.00 (Dec 1960)
Max: 423,188.00 (Dec 2015)

Brunei total population.

Source: World Bank > Brunei > Brunei Population