Brunei GDP Per Capita Chart
Current Brunei GDP Per Capita: 30,554.73 USD
Brunei GDP Per Capita for Dec 2015
Mean: 17,215.04 USD
Median: 15,381.31 USD
Min: 1,112.32 USD (Dec 1965)
Max: 46,973.94 USD (Dec 2012)

Brunei GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).

Source: World Bank > Brunei > Brunei GDP Per Capita