Brunei GDP Per Capita Chart
Current Brunei GDP Per Capita: 28,290.59 USD
Brunei GDP Per Capita for Dec 2017
Mean: 17,607.14 USD
Median: 15,694.54 USD
Min: 1,113.40 USD (Dec 1965)
Max: 47,651.26 USD (Dec 2012)

Brunei GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).

Source: World Bank > Brunei > Brunei GDP Per Capita