Brunei GDP Per Capita Chart
Current Brunei GDP Per Capita: 36,607.93 USD
Brunei GDP Per Capita for Dec 2015
Mean: 16,980.41 USD
Median: 15,381.31 USD
Min: 1,112.32 USD (Dec 1965)
Max: 41,807.65 USD (Dec 2012)

Brunei GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).

Source: World Bank > Brunei > Brunei GDP Per Capita