Date Value Value
Dec 31, 2015 1.36% GDP
Dec 31, 2014 1.33% GDP
Dec 31, 2013 1.33% GDP
Dec 31, 2012 1.38% GDP
Dec 31, 2011 1.41% GDP
Dec 31, 2010 1.54% GDP
Dec 31, 2009 1.54% GDP
Dec 31, 2008 1.44% GDP
Dec 31, 2007 1.47% GDP
Dec 31, 2006 1.48% GDP
Dec 31, 2005 1.52% GDP
Dec 31, 2004 1.46% GDP
Dec 31, 2003 1.50% GDP
Dec 31, 2002 1.90% GDP
Dec 31, 2001 1.95% GDP
Dec 31, 2000 1.73% GDP
Dec 31, 1999 1.65% GDP
Dec 31, 1998 1.66% GDP
Dec 31, 1997 1.58% GDP
Dec 31, 1996 1.65% GDP
Dec 31, 1995 1.82% GDP
Dec 31, 1994 1.97% GDP
Dec 31, 1993 1.93% GDP
Dec 31, 1992 1.52% GDP
Dec 31, 1991 1.95% GDP
Dec 31, 1990 2.36% GDP
Dec 31, 1989 2.52% GDP
Dec 31, 1988 2.12% GDP

Brazil Military Spending — percent of Brazilian GDP.

Source: World Bank > Brazil > Brazil Military Spending