Date Value Value
Dec 31, 2014 2.70%
Dec 31, 2013 2.60%
Dec 31, 2012 2.70%
Dec 31, 2011 2.70%
Dec 31, 2010 3.30%
Dec 31, 2009 3.40%
Dec 31, 2008 2.90%
Dec 31, 2007 5.20%
Dec 31, 2006 5.30%
Dec 31, 2005 5.40%
Dec 31, 2004 4.30%
Dec 31, 2003 5.40%
Dec 31, 2002 5.40%
Dec 31, 2001 5.40%
Dec 31, 2000 4.80%
Dec 31, 1999 4.30%
Dec 31, 1998 3.50%
Dec 31, 1997 4.30%
Dec 31, 1996 5.20%
Dec 31, 1995 5.00%
Dec 31, 1994 5.00%
Dec 31, 1993 4.90%
Dec 31, 1992 5.20%
Dec 31, 1991 2.90%

Bolivia unemployment rate, percentage of total Bolivian labor force.

Source: World Bank > Bolivia > Bolivia Unemployment