Bermuda Population Chart
Current Bermuda Population: 65,441.00
Bermuda Population for Dec 2017
Mean: 57,849.07
Median: 58,471.00
Min: 44,400.00 (Dec 1960)
Max: 65,636.00 (Dec 2009)

Bermuda total population.

Source: World Bank > Bermuda > Bermuda Population