Bangladesh Life Expectancy Chart
Current Bangladesh Life Expectancy: 72.22
Bangladesh Life Expectancy for Dec 2015
Mean: 57.93
Median: 56.94
Min: 45.83 (Dec 1960)
Max: 72.22 (Dec 2015)

Bangladesh life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Bangladesh > Bangladesh Life Expectancy