Bangladesh Life Expectancy Chart
Current Bangladesh Life Expectancy: 71.63
Bangladesh Life Expectancy for Dec 2014
Mean: 57.66
Median: 56.67
Min: 45.83 (Dec 1960)
Max: 71.63 (Dec 2014)

Bangladesh life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Bangladesh > Bangladesh Life Expectancy