Date Value Value
Dec 31, 2015 20,683.87 USD
Dec 31, 2014 21,306.43 USD
Dec 31, 2013 21,714.27 USD
Dec 31, 2012 22,029.97 USD
Dec 31, 2011 21,701.17 USD
Dec 31, 2010 21,920.52 USD
Dec 31, 2009 21,956.46 USD
Dec 31, 2008 23,320.22 USD
Dec 31, 2007 24,316.49 USD
Dec 31, 2006 24,430.74 USD
Dec 31, 2005 24,305.62 USD
Dec 31, 2004 23,996.08 USD
Dec 31, 2003 24,296.96 USD
Dec 31, 2002 25,132.48 USD
Dec 31, 2001 24,957.57 USD
Dec 31, 2000 24,747.39 USD
Dec 31, 1999 24,111.05 USD
Dec 31, 1998 22,776.32 USD
Dec 31, 1997 21,984.36 USD
Dec 31, 1996 21,781.21 USD
Dec 31, 1995 21,170.17 USD
Dec 31, 1994 20,594.34 USD
Dec 31, 1993 20,314.50 USD
Dec 31, 1992 20,635.08 USD
Dec 31, 1991 21,868.06 USD
Dec 31, 1990 23,247.93 USD
Dec 31, 1989 24,045.57 USD
Dec 31, 1988 22,919.31 USD
Dec 31, 1987 22,787.08 USD
Dec 31, 1986 22,520.79 USD
Dec 31, 1985 22,542.54 USD
Dec 31, 1984 21,940.47 USD
Dec 31, 1983 19,629.45 USD
Dec 31, 1982 19,370.24 USD
Dec 31, 1981 18,564.64 USD
Dec 31, 1980 20,912.15 USD
Dec 31, 1979 20,077.20 USD
Dec 31, 1978 16,274.26 USD
Dec 31, 1977 14,570.87 USD
Dec 31, 1976 13,640.33 USD
Dec 31, 1975 13,244.13 USD
Dec 31, 1974 15,863.20 USD
Dec 31, 1973 19,434.70 USD
Dec 31, 1972 18,437.73 USD
Dec 31, 1971 19,542.96 USD
Dec 31, 1970 19,742.39 USD
Dec 31, 1969 21,575.04 USD
Dec 31, 1968 20,498.44 USD
Dec 31, 1967 19,652.26 USD
Dec 31, 1966 18,696.04 USD
Dec 31, 1965 17,913.93 USD
Dec 31, 1964 16,993.37 USD
Dec 31, 1963 16,147.25 USD
Dec 31, 1962 15,363.59 USD
Dec 31, 1961 14,631.77 USD
Dec 31, 1960 13,895.26 USD

Bahamas Real GDP per capita in US constant 2000 dollars (inflation-adjusted).

Source: World Bank > Bahamas > Bahamas Real GDP Per Capita