Bahamas GDP Per Capita Chart
Current Bahamas GDP Per Capita: 23,124.39 USD
Bahamas GDP Per Capita for Dec 2016
Mean: 11,825.69 USD
Median: 11,381.82 USD
Min: 1,550.32 USD (Dec 1960)
Max: 24,301.24 USD (Dec 2007)

Bahamas GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).

Source: World Bank > Bahamas > Bahamas GDP Per Capita