Bahamas GDP Per Capita Chart
Current Bahamas GDP Per Capita: 28,785.48 USD
Bahamas GDP Per Capita for Dec 2016
Mean: 12,345.09 USD
Median: 11,381.82 USD
Min: 1,550.32 USD (Dec 1960)
Max: 29,056.09 USD (Dec 2015)

Bahamas GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).

Source: World Bank > Bahamas > Bahamas GDP Per Capita