Date Value Value
Dec 31, 2015 70.85
Dec 31, 2014 70.76
Dec 31, 2013 70.69
Dec 31, 2012 70.62
Dec 31, 2011 70.55
Dec 31, 2010 70.45
Dec 31, 2009 70.29
Dec 31, 2008 70.06
Dec 31, 2007 69.76
Dec 31, 2006 69.38
Dec 31, 2005 68.94
Dec 31, 2004 68.47
Dec 31, 2003 68.00
Dec 31, 2002 67.56
Dec 31, 2001 67.15
Dec 31, 2000 66.76
Dec 31, 1999 66.36
Dec 31, 1998 65.92
Dec 31, 1997 65.46
Dec 31, 1996 64.99
Dec 31, 1995 64.58
Dec 31, 1994 64.28
Dec 31, 1993 64.15
Dec 31, 1992 64.21
Dec 31, 1991 64.42
Dec 31, 1990 64.75
Dec 31, 1989 65.09
Dec 31, 1988 65.37
Dec 31, 1987 65.53
Dec 31, 1986 65.54
Dec 31, 1985 65.43
Dec 31, 1984 65.23
Dec 31, 1983 65.01
Dec 31, 1982 64.83
Dec 31, 1981 64.72
Dec 31, 1980 64.68
Dec 31, 1979 64.73
Dec 31, 1978 64.83
Dec 31, 1977 64.95
Dec 31, 1976 65.08
Dec 31, 1975 65.19
Dec 31, 1974 65.24
Dec 31, 1973 65.23
Dec 31, 1972 65.15
Dec 31, 1971 64.98
Dec 31, 1970 64.73
Dec 31, 1969 64.42
Dec 31, 1968 64.06
Dec 31, 1967 63.67
Dec 31, 1966 63.27
Dec 31, 1965 62.86
Dec 31, 1964 62.46
Dec 31, 1963 62.05
Dec 31, 1962 61.64
Dec 31, 1961 61.24
Dec 31, 1960 60.84

Azerbaijan life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Azerbaijan > Azerbaijan Life Expectancy