Australia Population Chart
Current Australia Population: 24.45 Million
Australia Population for Dec 2017
Mean: 16.82 Million
Median: 16.67 Million
Min: 10.28 Million (Dec 1960)
Max: 24.45 Million (Dec 2017)

Australia total population.

Source: World Bank > Australia > Australia Population