Australia Population Chart
Current Australia Population: 24.21 Million
Australia Population for Dec 2016
Mean: 15.56 Million
Median: 15.37 Million
Min: 8.22 Million (Dec 1950)
Max: 24.21 Million (Dec 2016)

Australia total population.

Source: World Bank > Australia > Australia Population