Australia Population Chart
Current Australia Population: 23.79 Million
Australia Population for Dec 2015
Mean: 16.55 Million
Median: 16.40 Million
Min: 10.28 Million (Dec 1960)
Max: 23.79 Million (Dec 2015)

Australia total population.

Source: World Bank > Australia > Australia Population