Australia Population Chart
Current Australia Population: 24.21 Million
Australia Population for Dec 2016
Mean: 16.69 Million
Median: 16.53 Million
Min: 10.28 Million (Dec 1960)
Max: 24.21 Million (Dec 2016)

Australia total population.

Source: World Bank > Australia > Australia Population