Date Value Value
Dec 31, 2014 1.81% GDP
Dec 31, 2013 1.69% GDP
Dec 31, 2012 1.70% GDP
Dec 31, 2011 1.83% GDP
Dec 31, 2010 1.95% GDP
Dec 31, 2009 1.93% GDP
Dec 31, 2008 1.89% GDP
Dec 31, 2007 1.89% GDP
Dec 31, 2006 1.90% GDP
Dec 31, 2005 1.88% GDP
Dec 31, 2004 1.89% GDP
Dec 31, 2003 1.91% GDP
Dec 31, 2002 1.94% GDP
Dec 31, 2001 1.93% GDP
Dec 31, 2000 1.90% GDP
Dec 31, 1999 1.94% GDP
Dec 31, 1998 1.92% GDP
Dec 31, 1997 1.92% GDP
Dec 31, 1996 1.98% GDP
Dec 31, 1995 2.09% GDP
Dec 31, 1994 2.19% GDP
Dec 31, 1993 2.23% GDP
Dec 31, 1992 2.22% GDP
Dec 31, 1991 2.17% GDP
Dec 31, 1990 2.13% GDP
Dec 31, 1989 2.17% GDP
Dec 31, 1988 2.31% GDP

Australia Military Spending — percent of Australian GDP.

Source: World Bank > Australia > Australia Military Spending